hipokotil

(Biologi) bahagian batang pada biji benih tumbuhan yang terletak di bawah kotiledon.

berkongsi