hidrus

berkenaan sebatian yang mengandungi air.

berkongsi