hasrat

keinginan yang kuat untuk memiliki (melakukan) sesuatu:
ia pun menyampaikan ~-nya hendak berteman hidup dengan gadis itu;
alangkah besar ~ku untuk menjadi orang baik-baik;

berhasrat mempunyai hasrat, sangat ingin (akan), sangat berharap (akan):
dia ~ untuk melanjuntukan pelajaran hingga ke peringkat universiti;

menghasratkan berhasrat akan sesuatu:
segala yang dihasratkan telah pun berhasil;
~ sebuah rumah yang besar untuk kediaman keluarganya;

terhasrat dihasratkan:
dapat apa yang ~;

kehasratan hasrat.

berkongsi