harakah

[Arab] pergerakan (yang memperjuangkan sesuatu), perjuangan.

berkongsi