hapus

1. hilang, lenyap, lesap (tidak terdapat atau kelihatan lagi):
parut di badannya itu tidak akan ~ sepanjang hayatnya;
selama belum ~ Peringgi dari alam Melayu belum puas aku lagi;

2. (telah) dimaafkan (dosa, kesalahan, dan lain-lain):
dosa akan ~ apabila kita bertaubat dan taubat itu diterima Allah;
~ laut
(peribahasa) melupakan sesuatu perkara yang tidak baik (dibenci dan lain-lain);

menghapus menyapu (untuk menghilangkan kotoran):
ia ~ air matanya; ~ arang di muka menghilangkan malu;
~ dosa
a) membersihkan diri (daripada dosa);
b) mengampuni dosa;

menghapuskan
1. menghilangkan dengan menyapu:
~ conteng pada dinding;

2. menghilangkan, melupuntukan, meniadakan, membanteras, membasmi:
ada beberapa jalan untuk ~ penyakit;
berjuang untuk ~ penjajahan;
~ musuh;

3. menganggap telah hapus, menganggap telah tidak ada lagi, mengampuni (dosa dan lain-lain):
segala hutangnya dihapuskan apabila ia bersetuju menyerahkan segala kekuasaannya;
semua barang yang lama lebih baik dihapuskan daripada perjanjian kita;
mudah-mudahan Yang Dipertuan akan ~ dosaku;

terhapus menjadi hapus, telah dihapuskan:
sebilangan besar anak bumiputera ~ akibat perbuatan kejam kaum penjajah;

penghapusan perihal (perbuatan, tindakan, dan sebagainya) menghapuskan:
kaum wanita menuntut ~ poligami;
~ penderitaan atau kekurangan;

penghapus
1. alat untuk menghapuskan sesuatu;

2. orang yang menghapuskan.

berkongsi