halaman

1. perkarangan rumah, tanah (kawasan lapang) di hadapan rumah;
kampung ~ kampung tempat kelahiran;

2. muka buku (majalah, surat khabar, dan lain-lain):
berita itu tersiar di ~ depan surat khabar hari ini;
~ kanak-kanak
ruangan (muka berita dan lain-lain) khas untuk kanak-kanak.

berkongsi