hadis

[Arab] sabda (perbuatan atau kelakuan) Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya (untuk menjelaskan atau menentukan sesuatu hukum Islam):
ada sepotong ~ Nabi SAW yang dapat memberi jawaban tepat kepada kemusykilan ini:

berhadis bercakap (berucap) dengan menggunakan hadis sebagai dalil:
dia ~ untuk menguatkan hujahnya.

berkongsi