habuan

1. bahagian (wang, makanan, dan lain-lain) yang diuntukkan kepada seseorang, hak:
yang baik itu ~ dialah;
seorang pegawai sedang membahagi-bahagikan ~ kepada tiap-tiap seorang anak kapal;

2. peluang (untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan), rezeki:
kalau ada ~, tahun hadapan saya akan pergi ke luar negeri;
~ perut
makanan (rezeki);

3. [bahasa percakapan] nasib, takdir, untung:
memang sudah ~ dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi.

berkongsi