globalisasi

proses yang membolehkan sesuatu aktiviti (ekonomi, kebudayaan dan sebagainya) disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia, terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi, dasar terbuka dan sebagainya:
dalam era ~ sekarang ini, kita lebih terdedah kepada pengaruh budaya luar;
kesan pertama ~ ialah perkembangan pesat pasaran kewangan dunia;

mengglobalisasikan menyebarkan atau memperluas sesuatu aktiviti (ekonomi, kebudayaan dan sebagainya) ke peringkat global:
matlamat seterusnya adalah untuk ~ perniagaannya ke tahap antarabangsa;
komitmen yang padu itu akan menyemarakkan lagi perjuangan ~ bahasa dan budaya Melayu pada tahap yang sewajarnya.

berkongsi