global

1. meliputi, mempengaruhi atau mengenai seluruh dunia, sejagat:
masalah alam sekitar ~;

2. merangkumi seluruh kumpulan perkara dan sebagainya, menyeluruh:
perkara itu hendaklah dilihat dari sudut pandangan yang ~;

mengglobalkan menjadikan bersifat global:
kitalah yang perlu menentukan apa yang hendak diglobalkan;
orang Melayu perlu diperlengkap untuk menguruskan hubungan secara langsung, iaitu ~ pemikiran mereka.

berkongsi