gemendit

ikat pinggang (daripada kulit, kain, dan lain-lain), kendit.

berkongsi