gebang II

bergebang berbual, bersembang:
pada setiap mesyuarat yang mereka adakan, mereka cuma ~-gebang saja.

berkongsi