gandik

1. perhiasan pengantin perempuan, permaisuri dan sultanah yang dipakai pada dahi;

2. perhiasan pada hulu keris.

berkongsi