gagai

menggagai memanjat (pokok dan lain-lain) dengan cara memeluknya dengan kaki dan tangan.

berkongsi