fasilitator

orang yang membimbing (memandu) sesuatu program pembelajaran dan pengajaran: guru harus berperanan sebagai ~ supaya pelajar dapat dipimpin untuk menghasilkan sesebuah karangan yang baik.

berkongsi