faktor

1. unsur atau sebab yang menyumbang kepada sesuatu hasil:
kekuasaan ekonomi British di negeri ini ialah ~ terbesar yang menyebabkan bahasa Inggeris mempunyai kedudukan yang kukuh;

2. (Matematik) nombor yang menjadi pembahagi kepada sesuatu nombor lain dengan tepat atau tanpa baki, misalnya 2 dan 3 adalah faktor bagi 6, atau 3 dan 5 adalah faktor bagi 15;
~ pengeluaran (Ekonomi) faktor fizikal yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan, iaitu tanah, buruh, modal dan pengusaha;
~ pertengahan pengeluaran faktor yang menghasilkan barang-barang (selain tanah dan buruh);
~ utama pengeluaran dua faktor (tanah dan buruh) yang menghasilkan barang-barang;

pemfaktoran
1. (Ekonomi) kaedah mengambil alih risiko hutang yang belum dibayar dengan mengenakan bayaran perkhidmatan tertentu (biasanya oleh institusi kewangan);

2. (Matematik) perbuatan mencari faktor kepada sesuatu nombor.

berkongsi