distingtif

(berkenaan (dengan) ciri, sifat dan sebagainya) jelas membezakan sesuatu daripada sesuatu yang lain, tersendiri:
bahasa Austronesia tidak selalu memperlihatkan ciri-ciri yang ~ dalam penentuan kategori gramatis;
potensi untuk berjaya banyak bergantung kepada ilmu pengetahuan yang diamalkan dan kualiti individu yang ~.

berkongsi