deposit

1. simpanan wang di bank atau institusi yang serupa;
~ tetap simpanan wang yang tertentu lamanya (atau untuk jangka masa yang ditetapkan) dengan mendapat bayaran faedah;

2. wang yang disimpan di bank atau institusi yang serupa;

mendepositkan menyimpan wang di bank atau institusi yang serupa untuk mendapatkan faedah atau untuk keselamatan;

pendeposit penyimpan wang di bank:
pekerja yang diberhentikan kerja mempunyai hak yang sama seperti ~ CCB .

berkongsi