danur I

air yang keluar daripada bangkai (mayat) yang telah busuk.

berkongsi