cunggit

[Kedah] terangkat di bahagian hujung:
papan itu ~.

berkongsi