cuh

[kata seru] kata untuk menghalau binatang atau untuk menggalakkan anjing (pemburu).

berkongsi