cubih

[Negeri Sembilan] jatuh kerana lalai, cual.

berkongsi