CPU

[kependekan] Central Processing Unit (Unit Pemprosesan Pusat).

berkongsi