corat

~-coret = ~-carit
a) garis-garis yang tidak tentu hala rupanya;
b) = gambar ~-coret gambar yang dilukis secara kasar dengan garis-garis, gambar yang jangan tidak sahaja rupanya (seperti karikatur, sketsa, peta lakar, dan lain-lain);
c) = tulisan ~-coret tulisan yang tidak elok dan tidak sungguh-sungguh;
d) = tulisan ~-coret karangan (seperti cerpen, esei, dan lain-lain) yang ditulis jangan tidak atau untuk gambaran ringkas sahaja (tidak tinggi nilai seninya, isinya, dan lain-lain);
e) pementasan atau drama pendek yang tidak tinggi mutunya (seperti untuk hiburan atau selingan sahaja);

= coret I.

berkongsi