corak I

1. ragi atau bunga-bunga pada kain (barang anyaman, tenunan, dan lain-lain):
besar-besar ~ kain batiknya;
~ damdam
corak yang berpetak-petak empat segi (corak tapak catur);

2. warna (bunga-bunga) pada tanah kain (bendera dan lain-lain):
kain itu berwarna hijau dan ~nya merah;

3. [kiasan] rupa (bentuk, sifat, dan lain-lain):
hasil usahanya telah menukarkan ~ pertanian di negeri itu;

bercorak
1. berbunga-bunga (barang tenunan, anyaman, dan lain-lain), beragi:
kain ~;

2. berwarna-warna (berbunga-bunga) pada tanah kain (bendera dan lain-lain):
kain merah yang ~ putih;

3. [kiasan] berupa (bersifat, berbentuk, berfaham, dan lain-lain):
menimbulkan perselisihan yang ~ perkauman;
filem Indonesia ~ ketimuran;

mencoraki menjadi corak pada (bagi), menjadi ciri asas pada (bagi), mewarnai:
pergantungan ~ hubungan antara negara membangun dengan negara perindustrian Barat;

mencorakkan
1. memberi bercorak:
kanak-kanak bagai kain putih boleh dicorakkan dan diwarna-warnikan;

2. [kiasan] membentuk (sifat, rupa, ciri-ciri, dan lain-lain sesuatu) memberikan sifat-sifat yang tertentu kepada:
perasaan itu biasanya dicorakkan oleh keadaan;

pencorakan perihal (perbuatan dan sebagainya) mencorakkan;

pencorak orang (faktor, unsur dan sebagainya) yang menentukan corak (rupa, sifat, keadaan dan sebagainya) sesuatu:
kita merupakan ~ masyarakat yang telah diamanahkan untuk membela nasib dan masa depan anak-anak.

berkongsi