cok III

[Kedah], [bahasa percakapan] kemaluan anak lelaki.

berkongsi