codak

mencodak menganjur tegak ke depan (berkenaan (dengan) kepala ular, kepala orang sewaktu berenang, dan lain-lain), mendongak;

mencodakkan mendongakkan (menganjurkan) kepala;

tercodak terdongak (tertonjol) ke depan.

berkongsi