cincong

[Indonesia] ;

bercincong melakukan perbuatan yang sia-sia seperti banyak bercakap:
orang banyak terhenti daripada ~ sesama sendiri.

berkongsi