brankia

(Biologi) insang (pada haiwan akuatik).

berkongsi