brankas

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] peti besi (tempat menyimpan wang dan lain-lain).

berkongsi