brankar

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] usungan untuk mengangkut orang sakit dan lain-lain.

berkongsi