borik

(Kimia) berkaitan dengan atau mengandungi boron:
asid ~.

berkongsi