borat

[Kelantan] merebak (penyakit dan lain-lain), menjalar.

berkongsi