bonus

1. bayaran tambahan pada gaji dan lain-lain sebagai pemberian (ganjaran);

2. bayaran faedah kepada pemegang polisi syarikat insurans atau pemegang saham;
~ saham ganjaran kepada kakitangan dalam bentuk saham (sama ada secara percuma atau pada harga yang murah).

berkongsi