bongsor

[Jakarta] bongor, besar dan tinggi (badan).

berkongsi