bongak I

sombong, angkuh, pongah;

membongak menyombong, meninggi-ninggikan diri.

berkongsi