bong VII

[Terengganu] kayu yang diletakkan pada dek perahu besar untuk menahan dan menguatkan tiang layar:
tolong pasangkan ~ pada tiang layar itu.

berkongsi