bonceng

[Jakarta];

tukang ~ orang yang turut serta makan (menumpang dan lain-lain) dengan tidak mengeluarkan wang;

membonceng
1. menumpang naik motosikal (basikal dan sebagainya):
bolehkah saya ~ pulang?

2. turut serta makan (bersuka-suka dan lain-lain) dengan tidak mengeluarkan belanja dan lain-lain:
banyak yang ~ hasil perjuangan orang lain;

memboncengkan menyuruh (memberi) menumpang;

terbonceng diboncengkan, disertakan (dengan tidak sengaja);

boncengan tempat untuk membonceng, tempat menaruh barang (di basikal dan sebagainya);

pembonceng orang yang membonceng.

berkongsi