bonang I

[Jawa] sejenis alat gamelan, sejenis gong.

berkongsi