bon

1. sijil pelaburan yang dikeluarkan oleh kerajaan atau perbadanan, yang menunjukkan bahawa sejumlah wang telah dipinjamkan dan akan dibayar balik berserta faedah;

2. [Indonesia] surat kecil (pengakuan mengambil barang yang akan dibayar kemudian):
~ jati;
~ jati
bon yang paling terjamin;
~ kerajaan bon yang diterbitkan oleh kerajaan sesebuah negara dan dianggap tidak berisiko;
~ pelaksanaan (Ekonomi) dokumen yang merupakan jaminan, biasanya berbentuk insurans atau jaminan bank, yang dikeluarkan bagi pihak kontraktor kepada pemberi kontrak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan projek sekiranya kontraktor gagal memenuhi syarat kontrak;
~ perbendaharaan bon yang diterbitkan oleh kerajaan dengan tempoh matangnya yang lama, biasanya antara 10 tahun hingga 30 tahun;
~ syarikat bon yang diterbitkan oleh syarikat perniagaan dan dianggap tidak bebas risiko.

berkongsi