bomoh

tabib yang mengubati orang sakit dengan menggunakan ubat tradisional atau cara kampung dan jampi-jampi, pawang, dukun;
~ mencari orang sakit (peribahasa) orang yang menawarkan diri dengan tidak diminta;

berbomoh menggunakan khidmat bomoh untuk mengubati penyakit, menyihir, mencelakakan, dan sebagainya;

berbomoh-bomoh menggunakan khidmat beberapa bomoh untuk mengubati penyakit, menyihir, mencelakakan, dan sebagainya:
ada yang sampai ~ untuk menundukkan lawannya;

kebomohan perihal berubat secara tradisional dengan bomoh atau dukun;

perbomohan yang berkaitan dengan bomoh (amalannya, selok-belok kerjanya, dan sebagainya):
kepercayaan warisan seperti magis dan ~;
memperoleh kepakaran dalam ilmu ~.

berkongsi