bomba

1. alat untuk mengepam air dan lain-lain, pam:
air telaga itu dinaikkan ke atas dengan ~;

2. pasukan yang bertugas untuk memadamkan kebakaran;
ahli ~ orang yang bertugas memadamkan kebakaran;
kereta ~ kereta yang digunakan oleh ahli bomba apabila memadamkan kebakaran;
perkhidmatan ~ perkhidmatan untuk memadamkan kebakaran;

kebombaan segala urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan bomba:
dia menjalani latihan asas ~ di Pusat Latihan Bomba.

berkongsi