bolos II

= membolos [Jakarta]

1. tidak masuk sekolah (kerja dan lain-lain):
sudah dua hari ia ~ tetapi orang tuanya tidak tahu;

2. melepaskan diri, melarikan diri:
dengan kawalan semacam ini, seorang tahanan pun tidak dapat ~;

membolosi menem

berkongsi