bogem

[Jakarta];

~ mentah [bahasa percakapan] tinju, kepalan tangan.

berkongsi