bogam

kepingan emas dan lain-lain yang kecil-kecil untuk perhiasan tajuk.

berkongsi