bodok

sakit kusta (pada peringkat permulaan).

berkongsi