bocor

1. lubang tiris (atap, perahu, dan lain-lain), lubang pancit (tayar):
atap ini sudah ada ~nya;
membunuh ~
menutup lubang tiris;

2. berlubang hingga air atau angin dapat tembus, tiris:
atap ini sudah ~ benar;

3. terbuka rahsia, sudah diketahui orang (rahsia dan lain-lain):
kertas peperiksaan tahun ini ada yang ~;

4. [bahasa percakapan] selalu buang air;
~ mulut tidak dapat menyimpan rahsia, tidak dapat menutup mulut;

membocorkan
1. menjadikan bocor (tiris dan lain-lain);

2. menjadikan diketahui orang (rahsia dan lain-lain):
ada orang yang telah ~ rahsia itu;

bocoran
1. lubang yang menyebabkan air atau angin dapat keluar (masuk);

2. air yang keluar atau masuk melalui benda yang bocor;

kebocoran
1. perihal bocor:
siapa yang bertanggungjawab atas ~ rahsia itu?

2. mengalami bocor:
sampan itu tidak dapat belayarkerana ~;

pembocoran perihal (perbuatan) membocorkan:
~ rahsia;

pembocor orang yang membocorkan (rahsia).

berkongsi