bobos I

tembus (berlubang besar) kerana pecah (sobek dan lain-lain);

membobos menembus.

berkongsi