bobol

[Jakarta] rosak dan hanyut (bendungan, jambatan, dan lain-lain).

berkongsi