bobok I

membobok menggelobok, merobok (apabila botol kosong dibenamkan ke dalam air).

berkongsi